Video

Præcis som når vi producerer visuals og annoncer, skal vi bruge de grafiske brand-elementer, når vi producerer film og video. Dvs. de grafiske elementer, Full og Outline typografi og billeder med både stor skala og close-ups samt scener, hvor vi kombinerer begge i split screens mv. Der kan med fordel hentes inspiration i nogle af de allerede producerede film, hvor vi netop gør brug af nogle af de teknikker og elementer, der indgår i den nye brandfortælling.

Just as when producing visuals and ads, we also need to use the graphic brand elements when producing movies and video, i.e. the graphic elements, Full and Outline typography, wide-scale and close-ups images, and scenes where we combine different angled images in split-screens, etc. Some of the provided films can be used to gain inspiration, as they showcase some of the techniques and elements that are part of the new storytelling.